SOCIAL4US

Social4Us is onderdeel van Het Netwerkstation en is in de basis opgericht om invulling te geven aan de participatiewet 2015 waarbij wij mensen aan een baan helpen. Een deel van onze medewerkers hebben een achterstand tot de arbeidsmarkt als ze bij ons in dienst komen, denk hierbij aan leeftijdsgrenzen, een taalbarrière of een lichamelijke beperking.

Om dit te verwezenlijken zijn er een aantal instrumenten tot onze beschikking.

Job coaching

Werkmeesterschap

Bewindvoering (MDB)

Opleidingen (MBO) en vakgerichte trainingen (Terra Trainingen)

In opdracht van klanten verricht Social4Us werkprojecten met teams die bestaan uit Wajongeren. Zo voldoen de opdrachtgevers aan hun MVO-doelstellingen en krijgen Wajongeren een baan. Op dit moment heeft Social4Us 20 medewerkers aan het werk.

”Wat begon als een commercieel idee, namelijk bedrijven de MVO-verplichtingen uit handen nemen door op projectbasis klussen te verrichten, is nu ook echt een sociale overtuiging geworden.”